Uncategorized

BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

Ngày đăng: 21 Tháng Hai, 2024 0 lượt xem

Phần Quy định bảo vệ Quyền riêng tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi Quý khách ở trong trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, và khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của chúng…

Translate »