Chính sách

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Ngày đăng: 21 Tháng Hai, 2024 0 lượt xem

Khi đặt dịch vụ xe với chúng tôi, Quý khách được hiểu là đồng ý thực hiện theo đúng các chính sách dịch vụ của chúng tôi. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách dịch vụ theo quyết định của mình mà không cần thông báo trực tiếp cho Quý…

BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

Ngày đăng: 21 Tháng Hai, 2024 0 lượt xem

Phần Quy định bảo vệ Quyền riêng tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi Quý khách ở trong trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, và khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của chúng…

VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Ngày đăng: 21 Tháng Hai, 2024 0 lượt xem

I. Quy định về xác nhận lịch trình Ngay sau khi đặt xe, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn SMS vào số điện thoại đặt xe hoặc email của quý khách để xác nhận lịch trình. Quý khách có trách nhiệm kiểm tra và thông báo lại cho chúng tôi nếu có sai sót. Chúng…

Translate »